Foranstaltningsområder

Med udgangspunkt i EU- politikken, de nationale og regionale politikker samt de kendte styrker og svagheder i grænseregionen er der udviklet følgende vision for programmet:

        ”Etablering af en funktionel maritim region i Østersøområdet”

Endvidere er der udarbejdet 4 udviklingsmål:

 1. Økonomisk / erhvervsmæssig positionering af regionen langs aksen Hamborg-København/Malmø
 2. Forbedring af Femernbæltregionens attraktivitet
 3. Mere information og viden til befolkningen i regionen
 4. Fremme af integrationen

Tiltag til opnåelse af disse mål er beskrevet i programmets prioriteter og fokustemaer, som skal opfyldes ved hjælp af de støttede projekter. Det vil sige, at et projekt skal kunne identificeres med et af programmets fokustemaer:

Prioritet 1 ”Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling & miljø”

Fokustemaer:

 1. Erhvervsmæssige initiativer
 2. Forskning & teknologi
 3. Sundhed
 4. Maritime erhverv/økonomi
 5. Turisme & kultur
 6. Miljø, energi & naturbeskyttelse

Prioritet 2 ”Grænseoverskridende strukturer & menneskelige ressourcer”

Fokustemaer:

 1. Uddannelse, kvalificering & integration
 2. Arbejdsmarked, socialområde & lige muligheder
 3. Generel strukturforbedring
 4. Regional identitet

Beskrivelsen af målene for de enkelte prioriteter og fokustemaer kan De finde i programstrategien for det Operationelle Program. Til de enkelte fokustemaer er der blevet udarbejdet såkaldte retningslinjer for projekter, som giver programinteresserede og projektpartnere en orientering om, hvilke aktiviteter der eksempelvis kunne gennemføres under de enkelte fokustemaer.