INTERREG-administrationen

INTERREG-administrationen består af Forvaltningsmyndigheden, INTERREG-Sekretariatet og Attesteringsmyndigheden.
INTERREG-administrationen står til rådighed som kontaktorgan for projektpartnerne. Den yder bistand ved at finde en mulig projektpartner eller ved at etablere kontakter i naboregionen. Også under projektets gennemførelse kan den yde bistand.

Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden har deres hjemsted i Sorø.
Forvaltningsmyndigheden er ansvarlig for, at det Operationelle Program administreres og gennemføres i overensstemmelse med principperne om sund finansiel forvaltning. Desuden er den sammen med INTERREG-Sekretariatet ansvarlig for vurdering af ansøgninger på baggrund af ansøgningskriterierne og kan desuden bistå INTERREG-Sekretariatet i alle øvrige projektrelaterede opgaver.

Forvaltningsmyndighed INTERREG IV A ved
Region Sjælland, Regional Udvikling
Alleen 15
DK-4180 Sorø
Tlf.: +45 57875768
Fax: +45 57875999
Email: heb@regionsjaelland.dk

Attesteringsmyndigheden har bl.a. som opgave at samle projekternes enkelte udbetalingsanmodninger og derefter videresende dem som samlet udbetalingsanmodning til EU-kommissionen. 

Attesteringsmyndighed INTERREG IV ved
Region Sjælland
Økonomiafdelingen
Alleen 15
DK-4180 Sorø
Tlf.: +4570155000

INTERREG-Sekretariatet er placeret i Eutin og står  under alle projektets faser til rådighed som kontaktorgan for projektpartnerne. Sekretariatet deltager i hele forløbet fra projektideen til den færdige ansøgning. Derfor er det ønskeligt og en god ide at henvende sig med en projektide til Sekretariatet i god tid. Sekretariatet modtager også udbetalingsanmodningerne, rapporter osv. og afvikler INTERREG-programmet i regionen. Det anbefales kraftigt, at der inden ansøgningen afholdes et fælles møde mellem projektpartnerne og INTERREG-sekretariatet!

Projektansøgninger og -forslag skal indsendes til INTERREG-Sekretariatet.

INTERREG-Sekretariat ved Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
Röntgenstraße 1
23701 Eutin
Tlf.: 04521/808 10
Fax: 04521/808 11   
E-mail: interreg@egoh.de