Ansøgningsprocedure

I princippet kan man indsende ansøgninger hele året rundt. 

__________________________________________________________

Milepæle

INTERREG-administrationen vurderer og evaluerer ansøgninger i forhold til ansøgningskriterierne og de finansielle retningslinjer. Dette foregår gennem tre milepæle. Mellem milepælene foretages der tilpasninger og rettelser efter afstemning mellem INTERREG-sekretariatet og projektparterne. Da både INTERREG-sekretariatet og Forvaltningsmyndigheden skal vurdere de indleverede dokumenter, kan tidsforbruget variere. Nedenfor er de 3 milepæle og INTERREG-administrationens forventede tidsforbrug nærmere beskrevet:

1. Milepæl: Projektidé som skitse

Vurdering af projektidé på grundlag af en kort projektskitse;
2-4 uger behandlingstid af INTERREG-administrationen

Det anbefales at man, før man indsender en formel ansøgning via ansøgningsskemaet, får vurderet projektideen af INTERREG-administrationen for at afgøre, om projektideen grundlæggende opfylder målene i INTERREG-programmet og om de allerede valgte projektpartnere er støtteberettigede. Dette kan gøres ved at indsende en uformel projektskitse pr. Email til INTERREG-sekretariatet. Når modtagelsen af projektskitsen er bekræftet modtager projektpartnerne, senest efter 4 uger, en meddelelse med INTERREG-administrationens vurdering af projektideen.

2. Milepæl: Første formelle angsøningsudkast

Vurdering af det første ansøgningsudkast (ansøgningsskema og bilag);
4-8 uger behandlingstid af INTERREG-administrationen

Når en projektidé er udviklet så langt at partnerne ligger fast og disse er enige om projektaktiviteterne og har udarbejdet et fælles projektbudget, skal hele ansøgningsskemaet udfyldes, herunder også bilagene (projektbudgetter og eventuelle andre bilag), og indsendes til INTERREG-sekretariatet. INTERREG-sekretariatet bekræfter at have modtaget ansøgningen.

Herefter følger INTERREG-administrationens detaljerede gennemgang og vurdering af ansøgningen. Det bliver bl.a. vurderet om de deltagende partnere er støtteberettigede, om de beskrevne aktiviteter er støtteberettigede og om aktiviteterne er passende i forhold til at opfylde målene i projektet og dermed også i programmet.

Det opstillede budget bliver vurderet meget nøje. Det bliver vurderet om de enkelte omkostningsposteringer er beregnet korrekt, om omkostningerne er rimelige og om de er i overensstemmelse med de aktiviteter der er beskrevet i ansøgningen. Ansøgningen bliver vurderet som en helhed for at afgøre om den er klar og gennemskuelig, så der ikke er åbne spørgsmål og så den ved forelæggelse for Styringsudvalget kan forstås af medlemmerne. 

Efter INTERREG-administrationens vurdering i denne fase, vil projektaktørerne senest efter 8 uger, modtage anbefalinger til forbedringer og optimering af ansøgningen fra INTERREG-sekretariatet og der vil blive henvist til eventuelle fejl, som skal rettes. Hvis ansøgningen nogle steder er uforståelig eller hvis sammenhænge ikke er beskrevet tilstrækkeligt tydeligt, vil der også blive stillet spørgsmål til dette.

Kommunikationen mellem INTERREG-sekretariatet og projektaktørerne sker på dette tidspunkt via den partner der er valgt som Leadpartner i projektet. Afstemningsprocessen mellem INTERREG-sekretariatet og Leadpartneren tager som regel nogle uger. Det anbefales kraftigt at projektaktørerne afsætter tilstrækkelige ressourcer til denne proces. Under denne fase finder der oftest en intensiv kommunikation sted mellem INTERREG-sekretariatet og Leadpartneren indtil alle forbedringer og rettelser i ansøgningen er indarbejdet.

3. Milepæl: Endelig ansøgning

Vurdering af den endelig ansøgning;
ca. 8 uger behandlingstid af INTERREG-administrationen

Når alle forbedringer og rettelser fra den foregående fase er indarbejdet i ansøgningen, skal en færdig og komplet version af ansøgningen med alle underskrifter og bilag indsendes til INTERREG-sekretariatet senest til ansøgningsfristen.

Leadpartneren modtager en kvittering for modtagelsen. Herefter foretager den samlede INTERREG-administration en endelig vurdering af ansøgningen. Efterfølgende vil der kun kunne foretages små rettelser, for at kunne sætte ansøgningen på dagsordenen som en endelig ansøgning til det næste møde i Styringsudvalget. Disse mindre rettelser meddeles Leadpartneren rettidigt. Det anbefales, at der også på dette tidspunkt i ansøgningsprocessen afsættes tid til de sidste mindre rettelser.

__________________________________________________________

Afgørelsen, om et projekt støttes og dermed modtager et tilskud fra INTERREG, træffes af det dansk-tyske Styringsudvalg, som afholder møder flere gange om året. Hvis afgørelsen er positiv, indgås der efter beslutningen om bevillingen gennem Styringsudvalget en aftale mellem Leadpartneren og Forvaltningsmyndigheden.

Den maksimale støttekvote er 75 %. Støttens størrelse er afhængig af flere kriterier (se krav).

Håndbogen
indeholder henvisninger, retningslinjer og forordninger til fremme af projekter under INTERREG IVA Programmet ”Fehmarnbeltregion”.

Projektansøgninger og -forslag (ansøgningsformular) skal indsendes til INTERREG-Sekretariatet.

Det anbefales kraftigt, at der inden ansøgningen afholdes et fælles møde mellem projektpartnerne og INTERREG-sekretariatet. Kontakt