Støttemuligheder

Hvis du er interesseret i at modtage støtte fra INTERREG IVA programmet, kan du ved hjælp af oplysningerne på de følgende sider undersøge, om din projektidé kunne være støtteberettiget. Ved interesse anbefaler vi at tage kontakt til INTERREG-Administrationen. Kontakt

Ny programstrategi

Overvågningsudvalget har den 06.06.2011 vedtaget den følgende nye programstrategi:

  • Introduktion af en trindelt støtteprocent, som er afhængig af de samlede omkostninger (op til maks. 75%) som vist i nedenstående tabel.
  • Ophævelse af det maksimale tilskud.
  • Bibeholdelse af de lukkede fokustemaer.
  • Ophævelse af reglen om at eksisterende personale altid er medfinansiering. 

Støtteprocent og tilskud:

INTERREG-tilskuddet for et projekt kan være op til 75% af de samlede støtteberettigede omkostninger. Den faktiske støtteprocent beregnes i henhold til følgende:

  • ud fra projektets samlede omkostninger: for at styrke ”små” projekter med mindre samlede omkostninger får disse en højere støtteprocent. Der fås 75% tilskud på den første 300.000 Euro projektomkostninger, og 50% tilskud på summen over 300.000 Euro (jf. tabel);
  • og ud fra projektets medfinansiering: hvis et projekt har en højere medfinansiering (f.eks. gennem tredje part) og derved ikke går krav på det højest mulige tilskud, bliver dette beløb trukket fra tilskudsbeløbet. 

                                   Neue Strategie / Ny strategi

Gesamtkosten des Projekts /       max. Zuschuss /       feste Quote /     
Samlede projektomkostninger       maks. tilskud       fast procent     
200.000 150.000 75,0%
300.000 225.000 75,0%
400.000 275.000 68,8%
500.000 325.000 65,0%
600.000 375.000 62,5%
700.000 425.000 60,7%
800.000 475.000 59,4%
900.000 525.000 58,3%
1.000.000 575.000 57,5%
1.100.000 625.000 56,8%
1.200.000 675.000 56,3%
1.300.000 725.000 55,8%
1.400.000 775.000 55,4%
1.500.000 825.000 55,0%
1.600.000 875.000 54,7%
1.700.000 925.000 54,4%
1.800.000 975.000 54,2%
1.900.000 1.025.000 53,9%
2.000.000 1.075.000 53,8% 
 
(En forklaring af beregningen findes under Download for ansøgningsprocessen.)
 
 

Lukning af fokustemaer:

For at opfylde programmets målsætninger bedst muligt skal der iværksættes projekter specielt indenfor de fokustemaer, som hidtil mangler aktiviteter.

Fokustemaer, hvor alle midlerne allerede er brugt, lukkes foreløbigt.

Det drejer sig p.t. om fokustemaerne:

  • FT 1: Erhvervsmæssige initiativer,
  • FT 5: Turisme og kultur
  • FT 8: Arbejdsmarked, socialområdet og lige muligheder.

En liste over alle fokustemaer finder du under Foranstalningsområder

Såfremt det viser sig hensigtsmæssigt ved en senere revision af programmet, kan Overvågningsudvalget vælge at genåbne et eller flere fokustemaer. Overvågningsudvalget anbefaler den midlertidige lukning af fokustemaer for at forbedre forståeligheden og derigennem rådgivningen overfor de potentielle ansøgere.

Undtagelsesvist skal det være muligt at støtte projekter indenfor de lukkede fokustemaer, hvis mindst tre af de specielle krav er klart opfyldt (jf. Krav). Et sådant tilfælde kræver, at midler fra andre fokustemaer flyttes hertil. En sådan flytning af midler skal nøje kontrolleres af Overvågningsudvalget.