Erhverv

Licitationsprojektet

INTERREG II A

Projektets overordnede målsætning er at få virksomhederne i regionerne ud på markedet for internationale udbud for derved at forbedre deres konkurrenceevne og indtjening. På den baggrund er det projektets konkrete mål at motivere virksomhederne til at byde på offentlige udbud i EU samt forbedre deres forudsætninger for at udarbejde og vinde udbuddene.

Industrie und Handelskammer zu Lübeck,
Fackenburger Allee 2,
D-23554 Lübeck,
fon:+49 451 70655 0
email: ihk@luebeck.ihk.de
www.ihk-luebeck.de

Storstrøms Erhvervscenter,
Marienbergvej 132,
DK-4760 Vordingborg,
fon: +45 55 35 30 30
email: sec@sec.dk
www.sec.dk

BaltTrade

INTERREG II A

Projektet sigter på at skabe og understøtte samarbejde via netværk mellem danske og tyske virksomheder fra INTERREG IIA-regionen, såvel indbyrdes som i samhandel med virksomheder i Baltikum. Målet på lang sigt er at skabe basis for et dansk/tysk repræsentationsbureau til støtte for SMV’er i INTERREG-regionen. De deltagende virksomheder serviceres af et team af projektmedarbejdere, der om nødvendigt kan gøre brug af hjælp fra konsulenter på stedet.

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH,
Falkenstraße 11,
D-23564 Lübeck,
fon: +49 451 70655 0
email: info@luebeck.org
www.luebeck.org

Næstved Egnens Erhvervskontor
Det Gule Pakhus
Havnen 1
DK-4700 Næstved
fon: +45 55 73 66 99
email: erhvervskontor@naestved-erhverv.dk
www.naestved-erhverv.dk

EwHa - udvikling og markedsføring af havnemiljøer

INTERREG II A

Projektparterne skulle samarbejde om erfaringsudveksling m.h.t. styrkelse og forbedring af havneudvikling og byplanlægning i havneområder. Nye koncepter skulle udvikles mellem planlæggere i de to kommuner for at skabe attraktive lokaliteter for virksomhederne i regionen.

Koordinierungsbüro Wirtschaft der Stadt Lübeck (KWL)
Falkenstraße 11,
D-23564 Lübeck
fon: +49 451 79888 0
email: info@luebeck.org
www.kwl-luebeck.org

Nakskov Kommune
Axelrov 6,
DK-4600 Nakskov
fon: +45 54 97 02 00
email: nakskov@nakskov.dk
www.nakskov.dk

Virksomhedsudvikling gennem internationalisering (erhvervsprojektet)

Projektets mål var at styrke de regionale SMV'ers afsætningsmuligheder. Gennem en kooperationsbørs blev virksomhederne rådgivet m.h.t. eksport og partnersøgning i det andet land, ligesom de fik foretaget en profilbeskrivelse, og der blev oprettet kontakter i det andet land. Desuden kunne virksomhederne præsentere sig fælles på messer.

Industrie und Handelskammer zu Lübeck,
Fackenburger Allee 2,
D-23554 Lübeck,
fon: +49 451 6006 0
email: ihk@luebeck.ihk.de
www.ihk-luebeck.de

TIC Storstrøms Erhvervscenter,
Marienbergvej 132,
DK-4760 Vordingborg,
fon: +45 55 35 30 30,
email: sec@sec.dk
www.sec.dk

INTERREG II A

IKoKo - identifikation af kooperationskompetancer i SMV'er

INTERREG II A

Projektets mål er at opbygge en børs for virksomhedssamarbejde for SMV’er blandt ekspanderende underleverandører, i hvilken virksomheder skal optages. Underleverandører vil gennem projektet forbedre deres position til hovedleverandører; endvidere etableres bilaterale samarbejder. Produktions- og udviklingssamarbejde skal som udgangspunkt være et instrument til styrkelse af SMV'er og således øge deres position på det internationale marked.

Technikzentrum Lübeck,
Seelandstraße 3,
D-23569 Lübeck
fon: +49 451 39 09 401
email: tzl@tzl.de
www.tzl.de

Storstrøms Erhvervscenter,
Marienbergvej 132,
DK-4760 Vordingborg,
fon: +45 55 35 30 30,
email: sec@sec.dk
www.sec.dk

IT- projektet

INTERREG II A

Projektets mål var at forbedre samarbejdet mellem projektpartnerne og de små og mellemstore virksomheder i regionen ved at anskaffe og bruge moderne kommunikations- og informationsteknologi. Samtidig skulle interesserede parter have mulighed for at bruge teknologi, ligesom den skulle stilles til rådighed for regionen.

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH,
Röntgenstraße 1,
D-23701 Eutin,
fon: +49 4521 808 10,
email: info@egoh.de
www.egoh.de

TIC Storstrøms Erhvervscenter,
Marienbergvej 132,
DK-4760 Vordingborg,
fon: +45 55 35 30 30,
email: sec@sec.dk
www.sec.dk

INNO2000

INTERREG II A

Projektets mål er at motivere små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i INTERREG-regionen til at udvikle nye produkter og serviceydelser ved at deltage i forsknings- og teknologiske udviklingsaktiviteter (herefter FTU). Projektet indeholder en informationskampagne, der strukturerer og gør information vedrørende FTU lettilgængelig for regionens SMV’er. Samtidig tilbydes SMV’erne individuel assistance i forbindelse med FTU. I projektets videre forløb arbejdes der med at involvere interesserede SMV’er med innovations- og samarbejdspotentiale i et aktuelt FTU-projekt.
SMV’erne forsynes først med basisinformation om støttemuligheder på FTU-området og vil efterfølgende få behovsorienteret information. Interesserede virksomheder tilbydes herefter individuel rådgivning med henblik på forskningsprojekter af grænseoverskridende karakter. Via informationskampagner, workshops, seminarer, analyser og individuelle samtaler skal adgangen til og deltagelse i transnationale FTU-projekter gøres lettere for de danske og tyske virksomheder.

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH,
Röntgenstraße 1,
D-23701 Eutin,
fon: +49 4521 808 10,
email: info@egoh.de
www.egoh.de

und

Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein,
Lorentzendamm 43,
D-24105 Kiel,
fon: +49 431 66 666 0,
email: info@wtsh.de
www.wtsh.de

Storstrøms Erhvervscenter,
Marienbergvej 132,
DK-4760 Vordingborg,
fon: +45 55 35 30 30,
email: sec@sec.dk
www.sec.dk

Landbrugsprojekt

INTERREG I A

Projektet var en forundersøgelse med det formål at etablere et samarbejde i landbrugssektoren for det fremtidige samarbejde. Projektparterne beskæftigede sig først og fremmest med dyrkning og industrielle udnyttelsesmuligheder af nye afgrøder.

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Holstenstraße 106-108
D-24103 Kiel
fon: +49 431 97 97 0
email: lksh@lksh.de
www.lwk-sh.de

Grønt Cener
Maribovej 9
DK-4960 Holeby
fon: +45 54 60 70 00
email: mail@greencenter.dk
www.greencenter.dk

Dansk-Tysk innovationsnetværk Oldenburg-Næstved

INTERREG II A

Projektet er klassificeret som et pilotprojekt, der skal undersøge mulige samarbejdsfelter mellem et planlagt Gewerbezentrum i henholdsvis Næstved og Oldenburg. Gewerbezentrum er en form for erhvervscenter, hvor iværksættere kan etableres og få støtte i den indledende fase. Den primære målgruppe er derfor hovedsagelig iværksættere og unge virksomheder, der tilknyttes og etableres i Gewerbezentrum. Et grænseoverskridende samarbejde vil udmønte sig i indkøb af produkter og tjenesteydelser samt de producerede varer og tjenesteydelser.

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH,
Röntgenstraße 1,
D-23701 Eutin,
fon: +49 4521 808 10,
email: info@egoh.de
www.egoh.de

Næstved Egnens Erhvervskontor
Det Gule Pakhus
Havnen 1
DK-4700 Næstved
fon: +45 55 73 66 99
email: erhvervskontor@naestved-erhverv.dk
www.naestved-erhverv.dk

Tysk-Dansk platform mod de nye EU ansøger lande

INTERREG II A

Projektets overordnede mål var at etablere nye afsætningsmarkeder og skabe nye samarbejder mellem EU-ansgøerlandene – Baltikum, Polen og INTERREG-regionen. Ved hjælp af en mængde fælles aktiviteter skulle det dansk-tyske samarbejde ikke blot opnå en ny kvalitet, men også nye dimensioner i markedspotentialet.

Industrie und Handelskammer zu Lübeck,
Fackenburger Allee 2,
D-23554 Lübeck,
fon: +49 451 6006 0
email: ihk@luebeck.ihk.de
www.ihk-luebeck.de

Storstrøms Erhvervscenter,
Marienbergvej 132,
DK-4760 Vordingborg,
fon: +45 55 35 30 30,
email: sec@sec.dk
www.sec.dk

Produktinnovation

INTERREG II A

Med produktinnovation for øje skulle der udvikles en metode, som kunne analysere enkelte produkters livscyklus (bestemte levnedsmidler) m.h.p. at mindske belastningen af miljøet. Der skulle udvikles nyttige metoder og instrumenter til gennemførelse af miljøvenlig produkt- og procesinnovation. Virksomhederne i regionen skulle motiveres til at udnytte resultaterner heraf.

Technikzentrum Lübeck,
Seelandstraße 3,
D-23569 Lübeck
fon: +49 451 39 09 401
email: tzl@tzl.de
www.tzl.de

Syd Tek
Råhavegård
Maribovej 9
DK-4960 Holeby
fon +45 54 69 16 00
email: syd-tek@syd-tek.dk
www.syd-tek.dk

Regionalt Marketing - System

INTERREG II A

Gennem en regional markedsføring skulle der indføres et system for at støtte samarbejdet mellem regionerne i forbindelse med tilflytning af nye virksomheder. Med denne fælles regionale bevidsthed skulle regionens samlede tilbud markedsføres via internettet. Der præsenteres oplysninger om støttemuligheder, samarbejde, logistik og erhvervsfremmeydelser.

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH,
Falkenstraße 11,
D-23564 Lübeck,
fon: +49 451 70655 0
email: info@luebeck.org
www.luebeck.org

Næstved Egnens Erhvervskontor
Det Gule Pakhus
Havnen 1
DK-4700 Næstved
fon: +45 55 73 66 99
email: ehvervskontor@naestved-erhverv.dk
www.naestved-erhverv.dk

Trans-færge-møder

INTERREG III A

***no title***Projektet skal udvide den økonomiske forbindelse og samhandelen mellem virksomhederne i regionen Ostholstein-Lübeck/Storstrøms Amt og nedbryde de kulturelle og sproglige barrierer. Projektets hovedaktiviteter er at motivere og assistere de danske og tyske virksomheder til at mødes på et af de tre årlige trans-færge-møder, som finder sted på Fugleflugtsliniens færger. Grænseoverskridende samarbejder skal målrettet initieres, følges og udvikles /plejes.
I forbindelse med færgetræffene skal der afholdes en række følgeaktiviteter hos de deltagende virksomheder. Disse aktiviteter skal efter behov kunne udvides lokalt med assistance fra projektpartnerne, f.eks. gennem gensidige virksomhedsbesøg.

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH,
Röntgenstraße 1,
D-23701 Eutin,
fon: +49 4521 808 10,
email: info@egoh.de
www.egoh.de

und

Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein,
Lorentzendamm 43,
D-24105 Kiel,
fon: +49 431 66 666 0,
email: info@wtsh.de
www.wtsh.de

Storstrøms Erhvervscenter,
Marienbergvej 132,
DK-4760 Vordingborg,
fon: +45 55 35 30 30,
email: sec@sec.dk
www.sec.dk

Erhvervsmæssigt samarbejde

INTERREG I A

Projektets mål var at fremme samarbejde mellem virksomheder i Storstrøm og Ostholstein, for at de ved fælles indsats kan drage fordel af det indre markeds muligheder.

Industrie und Handelskammer zu Lübeck,
Fackenburger Allee 2,
D-23554 Lübeck,
fon: +49 451 6006 0
email: ihk@luebeck.ihk.de
www.ihk-luebeck.de

Storstrøms Erhvervscenter,
Marienbergvej 132,
DK-4760 Vordingborg,
fon: +45 55 35 30 30,
email: sec@sec.dk
www.sec.dk

BeltMedio

INTERREG III A

Beltmedio projektet sigter mod at analysere sundhedsområdet i Hansestaden Lübeck, såvel som Ost-holstein og Storstrøms amter. Analysens sigte er at identificere potentielle spidskompetencer, som vil kunne udvikles og på baggrund heraf udvikle konkrete projektforslag til en vedvarende økonomisk vækst i regionen.

Sundhedsområdets gennemskuelighed i Hansestaden Lübeck, såvel som i amterne Ost-Holstein og Storstrøm øges gennem udarbejdelsen af en publikation ”Who is Who”. Denne tjener til forenkling af det branchespecifikke samarbejde i regionen

Wirtschaftsförderung Lübeck
Falkenstraße 11
D – 23564 Lübeck
fon +49 451 706550
fax +49 451 7065520
email: jacobsen@luebeck.org

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
Röntgenstraße 1
D – 23701 Eutin
fon +49 4521 808 10
fax +49 4521 808 11
email: info@egoh.de

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck
Fackenburger Allee 2
D – 23554 Lübeck
fon +49 451 6006 183
fax +49 451 6006 483
email: schacht@luebeck.ihk.de

Storstrøms Erhvervscenter
Marienbergvej 132
DK-4760 Vordingborg
fon +45 55353030
fax +45 55340355
email: ar@sec.dk

CEUS Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm
Merkurs Plads 1
DK-4800 Nykøbing F.
fon +45 54888911
fax +45 54888188
email: nb@ceus.dk