Grænseoverkridende strukturer

FEMB Fehmarn Bælt-forbindelsen

INTERREG II A

Det er projektets mål, at regionen skal kunne reagere på en beslutningen om en fast forbindelse ved at minimere risici og udnytte mulighederne. Der skal navnlig fokuseres på den rumlige og den arbejdsmarkedsmæssige udvikling. Med dette projekt kan der endvidere sættes gang i uudnyttede, grænseoverskridende aktivitetsmuligheder.
Konceptet med Idékomiteen i Storstrøms Amt blev etableret tilsvarende på tysk side under navnet Fehmarnbelt-Forum, der ligeledes er en ny konstruktion. Repræsentanter fra begge interessegrupper findes også i Fehmarn Bælt Komitéen. Dermed kan regionerne præsentere deres fælles interesser og inddrages i den politiske diskussion. I INTERREG-regionen diskuteres temaet vedrørende en eventuel fast forbindelse over Fehmern Bælt i form af workshops og andre målrettede foranstaltninger. Sideløbende med opbygningen af temaorienterede netværk præsenteres det også på Internettet.

Kreis Ostholstein
Lübecker Straße 41
D-23701 Eutin fon: +49 4521 788 0
email: info@kreis-oh.de
www.ostholstein.de

Storstrøms Amt
Parkvej 37
DK-4800 Nykøbing F.
fon: +45 54 84 47 90
email: stoa@stam.dk
www.stam.dk

Møde i Femernbælt Komiteen

Workshop

People-to-People – et paraplyprojekt

INTERREG III A

People-to-People-projektet er et paraplyprojekt, hvorunder mindre projekter (mikroprojekter) skal støttes, især på det sociokulturelle område. I dette projekt støttes grænseoverskridende kontakter/træf og grænseoverskridende samarbejde. Det drejer sig om helt små projekter, som kan føre befolkningen i grænseregionen tættere sammen, f.eks. påområderne musik, sport, uddannelse, økonomi og administration eller elevtræf.

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
Röntgenstraße 1
D-23701 Eutin
fon: +49 4521 808 10
email: info@egoh.de
www.egoh.de

in Zusammenarbeit mit
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Falkenstraße 11
D-23564 Lübeck
fon: +49 451 70655 0
email: info@luebeck.org
www.luebeck.org

Storstrøms Amt
Kontor for Regional Udvikling
Parkvej 37
DK-4800 Nykøbing F.
fon: +45 54 84 47 90
email: stoa@stam.dk
www.stam.dk

Meeting Points

INTERREG III A

På begge øer skal der parallelt udvikles grænseoverskridende produkter, som skal bringe befolkningen og turister tættere på historien, naturen og kulturen på øerne. Dette skal fremme den regionale identitet i regionen, fremme øerne som indfaldsvinkel til Femern Bælt-regionen og samtidig styrke de involverede institutioners netværk. Projektet består således af tre handlingsområder om emnerne historie, kunst og kunsthåndværk, samt det regionale køkken og regionale produkter.

Umweltrat Fehmarn,
Bahnhofstraße 5,
D-23769 Burg a.F.
fon:. +49 4371 506 654
email: umweltrat@stadtfehmarn.de
www.stadtfehmarn.de

Team Møn
Storegade 2,
DK-4780 Stege
fon: +45 55 86 04 00
email: at@visitmoen.com
www.visitmoen.com

Grænseoverskridende dansk-tysk videreuddannelsesprojekt for politiet

INTERREG III A

Målet for projektet er at gennemføre grundlæggende sprogundervisning, erfarings- og videnudveksling om tjenstlige og især samfundsmæssige emner og mekanismer, støttet af teknik og ledsagende materialer, for således at give impulser til et fremtids- og opgaveorienteret grænseoverskridende samarbejde og sikre og udvide det varigt. Projektets konkrete aktiviteter er således en sproguddannelse med forskellige krav, praktikophold og fagseminarer, bl.a. med emnerne historie, socialpolitik, sammenlignende retssystemer samt udgivelse af en fælles grænsehåndbog.

Polizeidirektion Schleswig-Holstein Süd,
Possehlstraße 4,
D-23560 Lübeck,
fon: +49 451 131 2701
email: pd.sued@t-online.de

Politimesteren Nakskov,
Jernbanegade 14,
DK-4930 Maribo,
fon:. +45 54 79 1448
email: nakskov@politi.dk

Dansk-Tysk Åbningsseminar

Sprogundervisning

Socioøkonomisk analyse

INTERREG I A

På baggrund af Dansk-Tysk Udvalgs beslutning har det danske forskningsinstitut AKF i København og Institut für Regionalforschung der Christian-Albrechts-Universität i Kiel gennemført en socioøkonomisk analyse af begge amter. På baggrund af denne analyse har begge forskningsinstitutter udarbejdet forslag til fælles udviklingsstrategier og skitseret mulige samarbejdsområder mellem begge amter

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH,
Röntgenstraße 1,
D-23701 Eutin,
fon: +49 4521 808 10,
email: info@egoh.de
www.egoh.de

TIC Storstrøms Erhvervscenter,
Marienbergvej 132,
DK-4760 Vordingborg,
fon: +45 55 35 30 30,
email: sec@sec.dk
www.sec.dk

Cross-Border-program

INTERREG II A

Projektets mål er at øge opmærksomheden på INTERREG-regionen som attraktiv ferie- og erhvervsregion. Projektets aktiviteter består af fælles tv-udsendelser med følgende temaer: ”Ferie TV”, ”Dagligliv” og ”Nyheder”. Hertil kommer uddybende reportager og såkaldte ”Dansk-tyske Specials” af længere varighed. Med disse emner øges opmærksomheden på ferie- og erhvervsregionen Storstrøm/Ostholstein/Lübeck. Feriegæsten modtager interessante informationer om regionen og dens befolkning. Endvidere bidrager projektet til tanken om et Europa uden grænser i et forsøg på at opbygge en regional identitet hos INTERREG-regionens befolkning.

Norddeutscher Rundfunk,
Landesfunkhaus Schleswig-Holstein
Eggerstedtstraße 16,
D-24033 Kiel,
fon: +49 431 98 76 0
email: fernsehen.kiel@ndr.de
www.ndr.de

TV2 Øst
Kildemarksvej 7,
DK-4760 Vordingborg
fon: +45 55 36 56 56
email: tv2east@tv2east.dk
www.tv2east.dk

Baltic Bridge

INTERREG III A

Dette projekt skal gennem et samarbejde mellem Middelaldercentret i Nykøbing og Oldenburger Wall og Wallmuseum Oldenburg tjene til forbedring af de grænseoverskridende strukturer. Det skal muliggøre et samspil mellem de to organisationer og undersøge begge parters udviklingspotentiale. Desuden skal Oldenburg udnytte de danske erfaringer i udviklingen af et "levende museum". Som bidrag til det regionale samarbejde skal der oprettes arbejdspladser på tysk side, og arbejdssøgende skal uddannes. Fremtidige samarbejdsmuligheder skal granskes, og der skal udvikles strategier.

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH
Röntgenstr. 1,
D-23701 Eutin
fon +49 4521 80810

Stadt Oldenburg
Markt 1
23758 Oldenburg i.H.
fon +49 4361 4980
Email: info@stadt-oldenburg.landsh.de

Middelaldercentret
Ved Hamborgskoven 2-4
DK- 4800 Nykøbing F.
fon: +45 54861934
Email: mc@middelaldercentret.dk

PROFIL - Femern Bælt region

INTERREG III A

Med baggrund i en mulig fast sammenkædning over Femern Bælt tilstræber projektet at yde ny intensitet til integrationsprocessen i Femern Bælt regionen. Ved opbygning af fælles arbejdsprocesser og ved udbredelse af tosproget nyhedsinformation og aktiviteter i Femern Bælt regionen, kan en bred række af aktører involveres i integrationsprocessen. Indenfor rammerne af en analyse mod en region på tværs af grænserne skal hindringer identificeres for en mulig udførlig løsning til at fjerne disse hindringer. Erfaringer fra andre regioner på tværs af grænserne kan give forslag i denne sammenhæng. Resultaterne fra ”barriere analysen” skal diskuteres med de regionale aktører i workshops eller ”rundbords møder”og der skal være mulighed for at implementere analysens resultat.

Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung
Lübecker Straße 41
D-23701 Eutin
fon: +49 4521 788 380
Email h.weppler@kreis-oh.de
www.keis-ostholstein.de

Storstrøms Amt Råhavegård
Maribovej 9
DK-4960 Holeby
fon: +45 54 69 19 17
Email fsbgm@stam.dk
www.stam.dk

Politi II

INTERREG III A

Den offentlige sikkerhed i en grænseregion er en opgave for de forskellige sikkerhedsmyndigheder i de enkelte lande. Til bevarelse og opnåelse en ensartet standard skal der gennem fagseminar på erkendte kriminalitets- og færdsel problemer reageres. Koncepter og planer for grænse-overskridende uheldssituationer og sports-arrangementer planlægges for nye medarbejdere i de nævnte funktioner, så der i forbindelse med reformer og nye strukturer i organisationen hos myndighederne for kontraktpartnerne er udarbejdet en grundlæggende sprogforståelse.

Polizeidirektion Schleswig-Holstein Süd,
Possehlstraße 4,
D-23560 Lübeck,
fon: +49 451 131 2701
email: pd.sued@t-online.de
sowie Bundespolizei Flensburg, Hauptzollamt Kiel

Politimesteren Nakskov,
Jernbanegade 14,
DK-4930 Maribo,
fon:. +45 54 79 1448
email: nakskov@politi.dk

Dansk-Tysk organisationsform (modeludvikling)

INTERREG III A

Med den erfaring fra projekt Baltic Sailing er overvejelser i Arbeitsgemeinschaft der Sportboothäfen Ostholstein- Lübeck e.V. og Smålandshavet F.M.B.A. at der udbygges en grænse overskridende marketingsorganisation til markedsføring af det fælles sejlområde ”Østersøen”. Til dette projekt skulle der findes en optimal organisationsform som tilgodeses dette sammenarbejde.

Arbeitsgemeinschaft der Sportboothäfen Ostholstein-Lübeck e.V.
Neustädter Straße 26-28
D-23758 Oldenburg,
fon: +49 04361 620 806
email: balticsailing@egoh.de

Smålandshavet F.M.B.A.
Stationsvej 20
DK-4873 Væggerløse,
fon:. +4554177210
email:wouters@mail.dk