People-to-People Projekter

KULT (INTERREG III)

Kultur- og turismeaktiviteter skal i projektet bringe borgere i Ratekau og Møn kommuner sammen. F.eks. skal kommunerne arrangere fælles aktiviteter i form af weekendarrangementer inden for temaet dansk og tysk kogekunst, gamle danske og tyske håndværk samt musikarrangementer. Inden for området turisme lægges især vægt på miljøarrangementer. Naturvandringer, naturmæssige specialiteter i Ratekau og Møn samt cykelture vil blive planlagt i projektet.

Gemeinde Ratekau
Bäderstr.19
23626 Ratekau
Ansprechpartner: Fritz Reuter

Møn Kommune
Storegade 56
DK-4780 Stege
Ansprechpartner:
Henning Larsen

INTERREG III A

Tysk-Dansk Uge (INTERREG III)

Mellem byerne Maribo og Heiligehafen består et 31-årigt byvenskab, som indtil videre er blevet opretholdt ved hjælp af gensidige besøg af de respektive udvalg. Fremtidigt bør byvenskabet intensiveres gennem fremskaffelse af kontakt til følgende målgrupper: foreninger, forbund og institutioner i forskellige aldre og grupper.
Med henblik herpå gennemføres i Maribo i tidsrummet fra 15.5.2006 til 30.6.2006 en såkaldt ”Tysk-Dansk Uge”, hvor de forskellige foreninger, forbund (erhvervsmæssige sammenslutninger) og dertil indrettede faciliteter kan lære hinanden nærmere at kende, nemlig af hensyn til at knytte langsigtede bånd, henholdsvis eventuelle forpligtelser hertil.

Stadt Heiligehafen
(HVB GmbH & Co. KG)
Bergstraße 43
23774 Heiligenhafen
Telefon: 0045 4362 50 290 13
Fax: 0045 4362 50 290 10

Maribo Kommune
Torvet 1
4930 Maribo
Telefon: 50 78 04 96
Fax: 54 78 04 96

INTERREG III A

ArTeMa - Art Teach Manangement (INTERREG III)

På tværs af grænser – kunst og erhvervsprojekt
Samarbejde på Billedkunstområdet mellem BKF i Stor-strøms Amt og Det Tyske Billedkunstforbund. Kunst og Kulturpolitik er for samfundets identitet vigtig. Gennem et netvärk som ogsä efter projekt ophör mellem kunstnere kann videreföres og udvikles mellem BKF Stortröm og BBK Schleswig-Holstein.
Bkf Kooperationsprojekter skal bidrage til:

 • Udvikle kompetanser der indeholder, experimenter, under-sögelser og reflektioner.
 • At danne grundlag til en videre erhvervsudvikling.
 • At synliggöre Regionen i det hele taget.
 • At udvikle den enkelte borgers kreativitet.
 • Tjener formidling og integration af kunst i hele regionen med henblik pä en styrkelse af livskvalitet indenfor Me-tropolerne.
 • Tjener i särdeleshed uddannelse af elever i samarbejde med billedkunstnere. Der opstär en gränseoverskridende styrke/udfordring for alle.
 • Forandre varetagelsen af de opstäede og allerede exsiste-rende erhvervsmässige muligheder.
 • Tjener erfaringsudveksling og den gensidige formidling af kulturarbejde i Schleswig-Holstein og Storström.
 • Giver indsigt i forskellig markedsföring og samarbejds-strategier mellem kunst og erhverv og offentlige organi-sationer, museer og skoler.
 • At benytte og tilbyde kunstnerværksteder som vidensrum - betyder for den almindelige offentlighed, at uddanne og give ansatte i erhvervsvirksomheder et andet virkelig-hedsbillede. Dermed vokser mangfoldigheden af tanker og handling. Ved at bruge æstiske lærerprocesser opstår nye ideer og handlemønstre som styrker fleksibiliteten.
 • at integrere et udvidet undervisningstilbud som et pilot-projekt i skoler og virksomheder i Lübeck.
 • Nye impulser indenfor det kunstneriske arbejde og dets indhold. Udförelse, teknik, fremgangsmäde, materialer, der-af opstär nye arbejdsmetoder og sikrer mangfoldigheden i det enkeltes arbejder.
 • Kulturinstitution og kunstnerne kann med deres viden inden-for de aktuelle kunstströmninger tilföre sanselig orientering og kreative problemlösninger til nye aktions og erkendel-sesmönstre.

Kulturforum Burgkloster zu Lübeck
Hinter der Burg 2-6
23552 Lübeck
Telefon: 0451-1224195
Fax: 0451-1224198

EUCLolland
Metallwerkstatt in Nakskov
Adresse: Sövej 6
4900 Nakskov
Telefon: 0045-21406889

INTERREG III A