Projekter

På de følgende sider finder du korte beskrivelser samt yderligere oplysninger om alle projekter, der indtil nu har opnået støtte inden for rammerne af EU-programmet INTERREG i Femern Bælt regionen.