Pressemeddelelser

Interreg Deutschland-Danmark: første projekter godkendt (26. juni 2015)

Så er det nu! (05.06.2013)

Interesserede aktører kan nu søge om midler til dansk-tyske netværksprojekter i EU-programmet ”INTERREG IV A Fehmarnbeltregion” - men det er sidste chance, kassen lukker snart.

INTERREG IV A Fehmarnbeltregion-programmet udløber med udgangen af 2013. På nuværende tidspunkt er der dog restmidler tilbage i programmet, som interesserede aktører kan søge til at danne netværk og dermed forberede sig på den kommende INTERREG-programperiode fra 2014.

Formændene for det dansk-tyske INTERREG-udvalg, Christian Wedell-Neergaard (Region Sjælland) og Reinhard Sager (Landrat Ostholstein) mødtes sammen med resten af udvalget onsdag. Formålet var dels atdrøfte hvordan restmidlerne skal anvendes, og dels at diskutere det kommende INTERREG-program 5A (2014-2020).

Christian Wedell-Neergaard udtaler: 

”Interreg 4A har betydet store fremskridt i den mellemfolkelige forståelse og samarbejdet over grænsen. Vi er begyndt at bygge den mentale bro og mange mennesker har glæde af projekterne. Nu er det tid at se ind i den nye periode med INTERREG 5 og her vil konkurrencen om midlerne blive endnu hårde. Det er derfor nu man skal benytte muligheden for at formulere et netværksprojekt og få gang i udviklingen af den gode ide.”

Den sidste ansøgningsfrist for indlevering af en netværksprojektidé er den 23. juli, og ansøgningsfristen for indlevering af en endelig ansøgning er den 15. oktober 2013. Der kan max. søges om 75.000 euro medfinansiering. Herefter er kassen lukket indtil INTERREG 5A formentlig træder i kraft i 2014/1015.

Nyt program

Det er også et stort ønske at pleje det gode naboskab fremover. Forberedelserne til INTERREG 5A i den kommende periode 2014-2020 er i fuld gang. I en større fælles programgeografi kan aktører fra Femern Bælt-regionen fremover lave projekter med aktører fra Region Syddanmark samt de tyske kredse syd for landegrænsen. I den kommende programperiode ser man også frem til mindre bureaukrati – noget, der uden tvivl vil glæde projektpartnerne.

Regionale projekter

I alt er der siden programmets start i 2007 uddelt 22.774.511 euro til 32 projekter. For eksempel projekterne KFFB/Kræftforskning Fehmarnbelt (Næstved Sygehus) og Kult.Kom (CELF, Nykøbing F.).

En oversigt over projekterne kan findes i en ny brochure, som kan downloades via hjemmesiden www.fehmarnbeltregion.net, eller man henvende sig til programmets sekretariatinterreg@egoh.de.. Retningslinjer og ansøgningsskema for netværksansøgninger kan ligeledes downloades på programmets hjemmeside.

************************************************                                                    

Fakta:

INTERREG IVA Fehmarnbeltregion (2007-2013): www.fehmarnbeltregion.net

Kontaktperson: Kirsten Grunddal, Konsulent Region Sjælland – 40330649 eller Anja Peist, Konsulent, Region Sjælland - 29270866

Femern Bælt regionen: Op til 75 % tilskud til små projekter

Fremover kan mindre projekter, der ansøger om tilskud under EU-programmet INTERREG IVA Fehmarnbeltregion, få tilskud på op til 75 % af deres samlede projektomkostninger.

INTERREG IV A Fehmarnbeltregion-programmet har netop revideret programstrategien for at forenkle
projektbevillingen og lette adgangen for mindre projekter ved at graduere støtteprocenten. Det vil med andre ord
sige, at et projekt med et forventet samlet budget på op til 300.000 €, vil kunne få ca. 75 % af omkostningerne
dækket af programmet.

Det er stadig muligt at søge om projektstøtte under programmet, og der er penge tilbage i følgende fokustemaer under INTERREG IV A Fehmarnbeltregion:

 • Forskning & Teknologi
 • Sundhed
 • Maritime erhverv/økonomi
 • Turisme & Kultur
 • Arbejdsmarked, socialområde & lige muligheder
 • Miljø, Energi & Naturbeskyttelse
 • Uddannelse, kvalificering & Integration
 • Generel Strukturforbedring
 • Regional Identitet

Adminstrationen for programmet holder jævnligt workshops for alle interesserede med en projektidé. Den næste workshop vil blive afholdt i efteråret.

Teksten om programstrategi og støtteprocent her på sitet, vil blive opdateret hurtigst muligt.

Nyt dansk-tysk kræftforskningsprojekt får EU-tilskud

Næstved og Lübeck, der er Femern Bælt-regionens to store kræftcentre, har fået EU-tilskud på over 7 millioner kroner til et nyt stort dansk-tysk forskningsprojekt, der kan få stor betydning for mange kræftpatienter i form af kortere behandling og bedre resultater.

Det grænseoverskridende samarbejde mellem forskere og øvrigt personale i Næstved og Lübeck under Kræft Forskning Femern Bælt (KFFB) vil kunne et dynamisk marked for sundhedsydelser, hvor gode erfaringer og innovationer hurtigt og effektivt kan indføres i den kliniske behandling og pleje, siger Steen Bach Nielsen, formand for Regionsrådet.

Det er planen, at parterne i tæt samarbejde vil opbygge en fælles klinisk forskningsenhed med medarbejdere på begge sider af grænsen.

Professor J. Dunst fra Campus Lübeck (Universitätsklinikum Schleswig Holstein) og ledende overlæge Niels Henrik Holländer fra Næstved Sygehus står i spidsen for det nye samarbejde og forskningsprojekterne.

Det dansk-tyske forskningsprojekt åbner mulighed for at afprøve nye behandlinger af de hyppigste kræftsygdomme (tyktarm-, bryst- og prostatakræft) og dermed bidrage til at kræftpatienter hurtigt og effektivt kan drage nytte af resultaterne ved kortere strålebehandling, færre bivirkninger og mindre omkostninger for sundhedsvæsenet.

Fakta:

 • Projektet modtager  7.282.430,90 kroner i medfinansiering fra EU's INTERREG IVA Fehmarnbeltregion-program.  
 • Det er stadig muligt at søge om projektstøtte under programmet. Mere, mere information findes på www.fehmarnbeltregion.net. Næste ansøgningsfrist er 20. september 2011. Kontakt: Anja Peist, Region Sjælland, tlf.: +45 57 87 57 64

Nyt regionalt projekt får penge fra EU

Nyt regionalt projekt får penge fra EU

"Beltscience" er som det første projekt inden for temaet forskning og teknologi netop blevet godkendt i det dansk-tyske EU-program INTERREG IV A Fehmarnbeltregion.

Roskilde Universitet og Fachhochschule i Lübeck er gået sammen i projektet "Beltscience", med det formål at opbygge et grænseoverskridende netværk mellem højere læreanstalter. Netværket skal medvirke til, at de muligheder som den faste forbindelse over Femern Bælt giver, også udnyttes på universitetsniveau. "Beltscience" vil skabe grundlaget for etableringen af et praktisk og varigt samarbejde på tværs af regionen.

Nye uddannelsestilbud

Formålet med projektet er at udvide uddannelsestilbuddet fra de højere læreranstalter i regionen. Målet er at forstærke forskningsaktiviteten gennem samarbejdet, så det bedre svarer til Femern Bælt regionens behov nu og i fremtiden.

Projektet modtager ca. 2.950.000 kroner i medfinansiering fra EU's Interreg program Fehmarnbeltregion IVA.

Der er stadig muligt at søge om projektstøtte under dette tema "Forskning og teknologi".

Viden skal bygge bro og skabe vækst over grænserne

Region Sjælland afholder 18. november en konference i Maribo med det formål at sikre renere hav, bedre transport og erhvervsudvikling gennem et øget samarbejde mellem landene i Østersøområdet.

Når politikere, embedsmænd, erhvervsfolk og eksperter fra både Danmark og Tyskland mødes den 18. november i Maribo er det for at sætte fokus på Østersø-landenes samarbejde: EU’s Østersø-strategi.

Et af de EU-projekter, som allerede nu høster fine resultater af samarbejdet med tre tyske uddannelsesinstitutioner, er ProNet. Projektet er et samarbejde mellem seks produktionsskoler fra Nykøbing Falster, Korsør, Kalundborg, Eutin og Lübeck.

Netværket er bare 11 måneder gammelt, men projektleder Arne Kjærsgaard fra produktionsskolen Multicenter Syd i Nykøbing Falster, er ikke i tvivl om effekten af samarbejdet, der tæller både udveksling af erfaringer, praktikpladser og kulturelle arrangementer.

"Der kommer en fysisk bro eller tunnel mellem Danmark og Tyskland, men vi er allerede i gang med den mentale bro mellem de to lande. Samarbejdet gør, at vi kan give vores unge på begge sider af vandet en større international horisont, fordi vi inspirerer dem til at rejse, til at være åbne og til at se muligheder i hele verden," siger projektleder Arne Kjærsgaard.

På konferencen deltager blandt andre medlem af Europa Parlamentet, Anne E. Jensen (V), og politikere fra Region Sjælland. 

Konferencen ”Regional implementering af Østersøstrategien og de grænseoverskridende programmers merværdi” er arrangeret af Region Sjælland i samarbejde med INTERREG IVA Fehmarnbeltregion og Europe Direct Sjælland. 

Yderligere oplysninger:

Konsulent Kirsten Grunddal
Region Sjælland
Tlf.: 57 87 57 68

05.11.2010

Kick-off til visionært grænseoverskridende program

PRESSEMEDDELELSE: Kick-off til visionært grænseoverskridende program

Stor interesse for INTERREG IVA programmet ”Fehmarnbeltregion” samlede en lang række aktører fra Femernbæltregionen til et velbesøgt kick-off arrangement på Femern i går. Mange spændende, nytænkende projekter på tværs af bæltet er allerede på vej.

Ved årsskiftet blev det nye INTERREG IVA endelig officielt godkendt af EU-Kommissionen. Allerede i april måned afholdte programmets Overvågnings- og Styringsudvalg i regionen det konstituerende møde. Det resulterede i går i et storstilet Kick-off arrangement med deltagelse af EU-Kommissionen, flere danske og tyske politikere og mange nye samarbejdspartnere.

- Det nye INTERREG IVA program skaber de optimale rammer for udviklingen af en fælles og integreret Femernbæltregion. Med et endnu større budget og flere nye tiltag kan vi med INTERREG IVA-programmet gøre regionen til ét af fremtidens store vækstcentre, udtaler den danske formand for det dansk-tyske Overvågnings- og Styringsudvalg Bent Normann Olsen.

INTERREG programmet ”Fehmarnbeltregion” lægger op til en fortsættelse og stadig videreudvikling af det grænseoverskridende samarbejde, som har fundet sted med EU-støtte siden starten af 90’erne. Derfor var deltagelsen også høj denne solrige forårsdag. Det vidner om en klar ambition fra de mange aktører, der også var på udkig efter nye samarbejdspartnere på den modsatte side af bæltet. Allerede i går blev der dannet grobund for nye, spændende projekter.

- Den nye geografiske udvidelse for programmet indbyder til mange flere ansøgere end tidligere og forventningerne er høje, siger Bent Normann Olsen. De tidligere programmer har allerede gennemført mange tiltag for regionen, som vi er stolte over. Dagens arrangement kan være med til at åbne op for endnu flere ansøgninger. Vi ser frem til at få visionerne udmøntet i konkrete projekter.

Stor ros til de mange deltagere for deres åbenlyse engagement, sagde Laila Østergren fra EU-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik i sin tale. Programmets vision er at skabe en værditilvækst med hensyn til økonomisk, social og kulturel integration for regionen og dens borgere, som dette flotte arrangement kun vidner begyndelsen på, sluttede Laila Østergren.

INTERREG programmet er et EU finansieret program, der giver økonomisk støtte til det grænseoverskridende samarbejde i Femarnbæltregionen, som dækker over Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck. Programmets hensigt er at styrke samarbejdet på tværs af grænserne og har i programperioden 2007-2013 budgetlagt 22,9 mio EUR til støtte for regionen.

For yderligere information kontakt INTERREG kontoret i Region Sjælland: Hanne E. Beckert eller Lea Sørensen på telefon 57 87 57 57 eller læs mere på www.fehmarnbeltregion.net