Nyheder generelt

Vores iPaper *** Vores slutrapport er der! *** Tour de Fehmarnbeltregion: videoen

Vores iPaper

iPaperen – alle projekter, alle highlights!


Slutrapport

Programmets slutrapport 2007-2013 findes under Download.


Tour de Fehmarnbeltregion

Den 2. og 3. juni var vi på Tour de Fehmarnbeltregion. En stor tak til alle udvalgsmedlemmer, projektpartnere og alle andre, som har gjort turen til en succes.

Har det sjovt med vores Video (Youtube).

Mere billeder og andet materiale fra turen (facebook).

Årsrapport 2013 *** INTERREG-udvalg: "Tour de Fehmarnbeltregion" *** Udbud kommunikationsaktiviteter


Programmets årsrapport 2013 godkendt af EU-kommissionen

Årsrapporten for INTERREG IVA-programmet "Fehmarnbeltregion" ligger under Download.


INTERREG-udvalg: "Tour de Fehmarnbeltregion"

24-timers afslutningskonference "Tour de Fehmarnbeltregion" for Interreg IV A programmet "Fehmarnbeltregion" finder sted den 02.-03.juni 2015. Konferencen afholdes i kombination med det næste møde i det Dansk-Tyske Interreg udvalg tirsdag den 02.juni 2015.

Afslutningskonferencen planlægges som en bustur gennem Femernbælt regionen. Undervejs vil vi besøge forskellige projekter fra programmet samt diskutere og kigge på forskellige projektresultater.Udbud kommunikationsaktiviteter ved afslutningskonferencen

Save the dates *** INTERREG IVA Workshop for løbende projekter d. 4. november 2014 *** Interreg 5A Kick-off d. 2. december 2014

*** INTERREG IVA Workshop for løbende projekter d. 4. november 2014 ***

Alle projektaktører af de løbende projekter er hjerteligt velkomne! Invitationer og yderligere informationer følger snarest.

*** Interreg 5A Kick-off d. 2. december 2014 ***

Den 2. december 2014 holder vi kick-off konferencen for Interreg Deutschland-Danmark. Sæt allerede nu et kryds i din kalender. Heldagskonferencen finder sted i Lübeck. Der er et begrænset antal pladser. Mere info findes under www.interreg5a.dk.

August 2014


Tillægsansøgninger

Der er resterende midler! Nye muligheder für løbende projekter: betingelserne findes under Download / Tillægsansøgninger.
 

Interreg 5A Deutschland - Danmark er nu online!
 *** www.interreg5a.eu ***

Stillingsopslag Interreg-Sekretariat i Kruså

Juni 2014

Tillægsansøgninger

Der er resterende midler! Nye muligheder für løbende projekter: betingelserne findes under Download / Tillægsansøgninger.

 

INTERREG 5A

Nye ledige stillinger ved forvaltningsmyndigheden i Kiel

European Cooperation Day 2013: Vi er med!

INTERREG Fehmarnbeltregion-programmet er igen i år med til at markere European Cooperation Day. Mød os sammen med projektet ”Futura Maritima” v/Produktionshøjskolen i Korsør, på havnen i Korsør d. 24. august i forbindelse med ”Maritime Kulturdage”.

European Cooperation Day 2013 markeres egentlig i September, men for at støtte op om vores projekter bliver Fehmarnbeltregion-programmets deltagelse lidt før, men budskabet er det samme. European Cooperation Day 2013 er hele Europas fejring af det grænseoverskridende samarbejde i EU. Der er arrangementer overalt i EU, som alle fokuserer på det gode samarbejde på tværs af grænserne. INTERREG-programmerne  har til formål at rykke folk fra EU-landene tættere på hinanden, via spændende projekter om miljø, uddannelse, forskning, sundhed og meget, meget mere.

Se mere om European Cooperation Day 2013 i denne video og hør om de mange resultater der er opnået.

EC Day 2013

Sidste chance netværksprojekter: aktuelle frister og informationer *** Workshop for projektpartnere (løbende projekter) d. 1. oktober 2013


Netværksprojekter:

Stand maj 2013: Der kan aktuelt kun ansøges om midler for netværksprojekter!

Frister for netværksprojekter

  • Milepæle 1 (idéskitse): 23. juli 2013
  • Milepæle 2 (første fulstændige ansøgningsudkast): 3. september 2013
  • Milepæle 3 (færdig ansøgning til forelæggelse for INTERREG-udvalget):
    15. oktober 2013
Yderligere informationer til netværksprojekter (retningslinjer, skemaer) findes under Download.

Workshop for alle projektpartnere d. 1. oktober 2013

Alle oplysninger findes i den følgende indbydelse:

Ny brochure om alle 32 projekter

Ny brochure:

Her findes et kort oversigt over alle afsluttede og løbende INTERREG IVA-projekter. Tag et kig!

Workshop for netværksprojekter d. 29. april 2013

Vi indbyder hermed alle de netværksprojekter der nu har påbegyndt Fehmarnbeltprogrammets milepælsforløb til en workshop. INTERREG-administrationen vil gerne tilbyde fælles information og vejledning til alle de involverede partnere. 

Workshop for netværksprojekter
Mandag d. 29. april 2012 fra kl. 10.00 - 14.30
på Rødby-Puttgarden færgen

Efter workshoppen er deltagerne velkomne til at blive på færgen for selv at fortsætte erfa-diskussionerne.

Foreløbigt program:
•   Velkomst med kort præsentationsrunde
•   Info fra INTERREG- Administrationen

Arrangementet bliver gennemført på tysk og dansk med simultantolkning.
Yderligere info under interreg@egoh.de.
 

Nye frister – nye muligheder:

  • Ny ansøgningsfrist: 7. januar 2013
  • Nye muligheder: netværksprojekter
  • Nye frister for tillægsansøgninger


Ændret frist for fulstændige ansøgninger 
(milepæl 3): 7. januar 2013 (erstatter 1. december 2012). 


Netværksprojekter:
 Mindre "bekendtskabsprojekter" med henblik på fremtidige samarbejde. Retningslinjer for netværksprojekter findes under download: ansøgningsprocessen. De specifikke frister for netværksprojekter findes under ansøgningsfrister.


Tillægsansøgninger af løbende projekter er stadig mulige. De specifikke frister for tillægsansøgninger findes under ansøgningsfrister.
 

Workshop for projektpartnere (løbende projekter) d. 7. november 2012

Invitation


ERFA-Workshop

Onsdag d. 7. november 2012 fra kl. 10.00 - 14.30

på Rødby-Puttgarden færgen


Mødetidspunkt for de danske deltagere er kl. 9.30 (afgang kl. 9.45) Rødby, i ventesalen ved færgeanlægget. Workshoppen bliver afholdt i færgens konferencelokale. Ankomst i Rødby kl. 15.30.

Mødetidspunkt for de tyske deltagere er kl. 8.30 (afgang kl. 8.45) Puttgarden, ventesal/billetautomat i stueetagen. Ankomst til Puttgarden for de tyske deltagere kl. 14.30. 

Efter workshoppen er deltagerne velkomne til at blive på færgen for selv at fortsætte erfa-diskussionerne.

Foreløbigt program:
 Velkomst med kort præsentationsrunde
 Nyheder og info fra INTERREG-Administrationen
 ERFA-workshoppen går i gang

ERFA-Workshoppen vil tage udgangspunkt i følgende:
· Rapportering (årsrapport, mellemrapport)
· Assistance og aktiviteter fra sekretariat og forvaltningsmyndighed. Kan noget gøres bedre i forhold til assistance, service og de almindelige procedurer?
· Erfaringer fra projekterne vedrørende tilgængelige værktøjer (skemaer mv) – mangler der noget?
· Procedurer for udbetalingsanmodninger, rapporter. Kan noget gøres bedre?
· Erfaringer fra projekterne som et input til den fremtidige programperiode 2014-2020
· Andre forslag?

Arrangementet bliver gennemført på tysk og dansk med simultantolkning.
Der vil være forplejning under workshoppen.

Giv venligst besked om deltagelse og om hvor mange personer der deltager, senest den 1. november 2012 - pr. email til: Kirsten Grunddal.

Invitationen er til alle projektpartnere ikke kun til leadpartneren!

Det er vigtigt at oplyse land og deltagernavne, mobilnummer af hensyn til billetbestilling osv. 

****************************************************************
TILMELDING
Land:
Projektnavn:
Naven på alle deltagere:
Telefon/mobilnummer:
Organisation:
****************************************************************

Kursus for tilsynsførende i Danmark den 10. oktober 2012

Indbydelse til obligatorisk kursus for Tilsynsførende under INTERREG IV A, Fehmarnbeltregion

Som en betingelse for godkendelsen skal ansøgerne være enten registrerede revisorer eller statsautoriserede revisorer og dertil have deltaget i det obligatoriske kursus for tilsynsførende som afholdes af programmets Forvaltningsmyndighed.

Kurset afholdes den 10. oktober 2012 i tidsrummet 9.00 – 12.00; Lokale 24; Kursusstedet er Region Sjælland, Alleén 15, 4180 Sorø.

Hvem kan deltage:
Revisorer som ønsker godkendelse som Tilsynsførende og deres medarbejdere.

Medarbejdere hos godkendte tilsynsførende, som ikke har deltaget i tidligere obligatoriske kursus for tilsynsførende eller som er nyansatte kan ligeledes deltage, da deltagelse giver en god indførelse i programmet og dets arbejdsopgaver.

Tilmelding til det obligatoriske kursus skal ske senest onsdag den 2. oktober 2012 til Anne Baarse, Team Interregional Vækst på e-mail: aib@regionsjaelland.dk

Nye muligheder for løbende projekter: tillægsansøgninger!

På det dansk-tyske INTERREG-udvalgs sidste møde d. 31.05.2012 besluttede udvalget muligheden for tillægsansøgninger. 

Tillægsansøgningerne skal give løbende projekter mulighed for at søge om midler til yderligere aktiviteter, som kunne tilføre en merværdi til projektet.  

Retningslinjer for tillægsansøgninger findes under Download, afsnit "ansøgningsprocessen".

Næste ansøgningsfrister for projekter: 20. september og 1. december 2012 – – – Konsulentrapport INTERREG V A til download

Den næste ansøgningsfrist for allerede godkendte projektidéer er den 20. september 2012. Hvis du vil indlevere en færdig ansøgning til denne dato, skal din Milepæl 2-ansøgning være INTERREG-sekretariatet i hænde senest den 1. juli 2012, så der er tilstrækkelig tid til bearbejdning. Se også ansøgningsprocedure.

Den efterfølgende frist er den 1. december 2012.INTERREGs fremtid: En konsulentrapport til et dansk-tysk INTERREG V A-program 2014-2020 findes nu under Download.

Løbetid for projekter er til og med 30. juni 2015

Projekter under programmet INTERREG IV A Fehmarnbeltregion kan løbe indtil 30.06.2015. Efter denne dato kan udgifter ikke længere betragtes som værende støtteberettigede. For aflevering af slutrapport gælder den almindelige frist på 3 måneder efter afslutning af projektet.

2 nye INTERREG-projekter

Den dansk-tyske styringsudvælg har godkendt to nye projekter på mødet d. 02.03.2012:  SRRF (Strategier for at reducere rusmidlerforbrug i Femernbælt regionen) i fokustema "Sundhed" og Beltsamariter i fokustema "Generel strukturforbedring".

Ansøgningsfrister 2012: Stadig 20 % INTERREG-midler tilbage!

I INTERREG IVA-programmet "Fehmarnbeltregion" kan man stadig søge tilskud. Følgende beløb er til rådighed:

Prioritet 1: Erhvervsliv, Innovation, Maritim udvikling & Miljø
Ca. 1,5 millioner Euro

Prioritet 2: Grænseoverskridende strukturer & menneskelige ressourcer
Ca. 3,1 millioner Euro

Mødekalenderen for 2012 for det dansk-tyske Styrings- og overvågningsudvalg (INTERREG-Udvalget) er fastlagt. Der kan indsendes ansøgninger til de dertilhørende ansøgningsfrister.


2 nye projekter –– Udbud vedr. markedsføring af regionen

2 nye projekter

Den dansk-tyske styringsudvælg har godkendt to nye projekter på mødet d. 22.11.2011: RegioSKILL i fokustema "Regional identitet" og LUTS i fokustema "Sundhed".

Call vedrørendel markedsføring af regionen (standortmarketing)

Det dansk-tyske overvågningsudvælg har besluttet 22.11.2011, at der skal reserveres 750.000 Euro støttemidler til et markedsføringsprojekt for Fehmarnbeltregionen frem til slutningen af juni 2012. Her kan alle relevante partnere fra Fehmarnbeltregionen deltage. Da tidsplanen for ansøgningsproceduren er meget knap, beder INTERREG-sekretariatet alle interesserede aktører om hurtigst mulig tilbagemelding. Yderligere informationer fås hos INTERREG-sekretariatet.

Kursus for tilsynsførende i Danmark d. 13.12.2011

Kursus for tilsynsførende i Danmark

Indbydelse til obligatorisk kursus for Tilsynsførende under INTERREG IV A, Fehmarnbeltregion

Som en betingelse for godkendelsen skal ansøgerne være enten registrerede revisorer eller statsautoriserede revisorer og dertil have deltaget i det obligatoriske kursus for tilsynsførende som afholdes af programmets Forvaltningsmyndighed.

Kurset afholdes den 13. december 2011 i tidsrummet 9.00 – 12.00; Lokale 13; Kursusstedet er Region Sjælland, Alleén 15, 4180 Sorø

Hvem kan deltage: 

Revisorer som ønsker godkendelse som Tilsynsførende og deres medarbejdere.

Medarbejdere hos godkendte tilsynsførende, som ikke har deltaget i tidligere obligatoriske kursus for tilsynsførende eller som er nyansatte kan ligeledes deltage, da deltagelse giver en god indførelse i programmet og dets arbejdsopgaver.

Tilmelding til det obligatoriske kursus skal ske senest onsdag den 8. december 2011 til Anne Baarse, Team Interregional Vækst på e-mail: aib@regionsjaelland.dk

Workshop for projektidéer d. 06.12.2011

Workshop for projektidéer

Der finder sted en workshop for aktører, der har et INTERREG-projektidé, d. 06.12.2011 på færgen Rødby-Puttgarden. For mere information og tilmelding: kigr@regionsjaelland.dk.

Næste ansøgningsfrist

Den næste ansøgningsfrist for allerede godkendte projektidéer er d. 01. december 2011.

Ny Programmstrategi

--- Ændrede betingelser for nye ansøgere ---

Den dansk-tyske Overvågningsudvalg har den 06.06.2011 vedtaget en ny programstrategi. Informationer om den nye strategie findes under Støttemuligheder.

Næste ansøgningsfrist 2011

Den næste ansøgningsfrist for allerede godkendte projektidéer er d. 20. september 2011.

Kursus for Tilsynsførende i Danmark d. 1. juni 2011

Indbydelse til obligatorisk kursus for Tilsynsførende under INTERREG IV A, Fehmarnbeltregion

Som en betingelse for godkendelsen skal ansøgerne være enten registrerede revisorer eller statsautoriserede revisorer og dertil have deltaget i det obligatoriske kursus for tilsynsførende som afholdes af programmets Forvaltningsmyndighed.

Kurset afholdes den 1. juni 2011 i tidsrummet 9.00 – 12.00

Kursusstedet er Hotel Falster, Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing F.

Hvem kan deltage:

Revisorer som ønsker godkendelse som Tilsynsførende og deres medarbejdere. Hvis revisoren allerede er revisor for et projekt under programmet kan den ansvarlige projektleder ligeledes deltage.

Medarbejdere hos godkendte tilsynsførende, som ikke har deltaget i tidligere obligatoriske kursus for tilsynsførende eller som er nyansatte kan ligeledes deltage, da deltagelse giver en god indførelse i programmet og dets arbejdsopgaver.

Tilmelding til det obligatoriske kursus skal ske senest onsdag den 25. maj 2011 til Anne Baarse, Team Interregional Vækst på e-mail: aib@regionsjaelland.dk

Østersøkonference 18.11.2010, i Maribo

Regional implementering af Østersøstrategien og de grænseoverskridende programmers merværdi

 

Her findes præsentationer og billeder.

Østersøstrategien giver muligheder for at skabe en sikrere, rigere og renere region i samarbejde med vores naboer. Derfor sætter Region Sjælland i samarbejde med INTERREG IVA Fehmarnbeltregion Østersøstrategien på dagsordenen.

Vi inviterer hermed til en fælles debat om potentialer, udfordringer og effekter med særligt fokus på Femern Bælt regionen og den merværdi der skabes i de grænseoverskridende programmer.

Der vil være lejlighed til at møde politikere og projektudviklere fra Region Sjælland, kommunerne og vores grænsenære naboer.

Juletræf i Lübeck 2010 for sejlere og havnefolk, 3.-4. december 2010

Juletræf i Lübeck 2010 for sejlere og havnefolk,

den 3.-4. december 2010

Sejlsæsonen for 2010 er nu ved at synge på sidste vers, og traditionen tro vil det dansk-tyske havnesamarbejde Cruising Fehmarn Belt gerne indbyde et hyggeligt inspirationsseminar for danske og tyske sejlere og havnefolk i den første adventsweekend i december.

Årets træf finder sted i Niendorf ved hansestaden Lübeck, hvor der blandt andet vil være mulighed for at opleve hansestadens festlige julemarked og et fantastisk levende miljø omkring havnen i den gamle by.

Overskriften for juletræffet er ”nye idéer og initiativer i ungdomsarbejdet – på tværs af Femern Bælt”.

Vi har i år haft en forrygende sejlsæson med adskillige flotte grænseoverskridende arrangementer og events, hvor unge og gamle sejlere har haft mulighed for at komme på vandet og få gode fælles oplevelser og erfaringer sammen.

Tiden er nu inde til, at vi går status for i år og med fornyet kraft sammen går i gang med at udvikle og planlægge næste års fælles dansk-tyske aktiviteter og arrangementer i regi af Cruising Fehmarn Belt – med masser af gode oplevelser og tilbud til sejlerne, de aktive på havnene og alle andre, som holder af at besøge vore havne og færdes på vandet.

Derfor håber vi, at du har lyst til at deltage i juletræffet i Lübeck og give dit bidrag til, at sejlsæsonen 2011 bliver fyldt med endnu flere gode maritime tilbud til unge og gamle på tværs af Femern Bælt.

Program:

Fredag den 3. december 2010:

13.00 Mødested ved DSB-terminalen i Rødbyhavnen, hvor vi sammen går ombord på færgen (dvs. bilerne skal ikke med ombord!)

13.15 Afgang med færgen fra Rødbyhavn.

14.00 Ankomst med færgen til Puttgarden og fælles transport i bus til Niendorfer Yacht Club, Timmendorfer Strand.

15.00 Velkomst og eftermiddagskaffe i klubhuset hos Niendofer Yacht Club.

    * Overblik over året, der gik, ved Jan Kanne, Vordingborg Udviklingsselskab A/S.

15.30 Workshop 1: Erfaringer fra årets ungdomsarbejde

    * oplevelsesrapport fra de forskellige ungdomsarrangementer
    * opsamling og diskussion af erfaringer fra ungdoms-sejlercamps i 2010.
    * mulige aktiviteter og tilbud i 2011:
         * sejlercamps i Danmark og Tyskland.
         * sejlertilbud til målgruppen 16-25 år.
         * sommerskole for børn og unge, der endnu ikke sejler.

17.30 Overrækkelse af årets ildsjæle-pris.

18.00 Afgang til Lübeck og julemarkedet (aftensmad kan købes på julemarkedet).

Lørdag den 4. december

08.00 Morgenmad på hotellet.

09.00 Workshop 2: Andre grænseoverskridende aktiviteter i 2011

    * kapsejladser, sejlerarrangementer og havnefester.
    * afslutningsarrangement for CFB i sommeren 2011.
    * Gastebørs og kapsejladskalender 2011.
    * Event Fehmarn Sails ”race to all ports”

10.30 Workshop 3: Fremtiden for CFB efter 2011

    * dannelse af en dansk-tysk interesseorganisation eller?
    * nyt projekt CFB II eller andet indsatsområde?

11.30 Frokost & tak for denne gang (fællestransport til Puttgarden).

14.15 Afgang med færge fra Puttgarden til Rødbyhavn.

15.00 Ankomst Rødbyhavn.

Praktiske oplysninger:

Deltagelse i juletræffet i Lübeck er gratis. Dog sørger de danske deltagereselv for transport t/r til Rødbyhavn. Overnatning finder sted på et hotel i Niendorf, og de forskellige workshops bliver afholdt hos Niendorfter Yachclub i Timmendorfer Strand. Fredag aften besøges det hyggelige og farvestrålende julemarked i Lübeck.

Nærmere information fremsendes til deltagerne nogle dage før arrangementet.

Tilmelding skal ske senest den 20. november 2010 til Christina Stöckel på mail: cs@vus.as eller telefon 23968252.

Læs mere om projektet på hjemmesiden: www.cfbelt.eu

Uddannelseskongres i Media Docks, Lübeck, 11./12.11.2010

INTERREG IVA Projekt REGIO-NET: Uddannelseskongres

Grænseløst samarbejde for uddannelse og arbejdspladser: Fremtiden formes for Femern Bælt Regionen!

Inden for rammerne af EU-projektet Regio-Net afholder vi torsdag d. 11. november og fredag d. 12. november 2010 en dansk-tysk uddannelseskongres i Media-Docks – under mottoet ”Grænseløst Samarbejde inden for uddannelse og arbejdspladser: Fremtiden finder sted i Femern Bælt regionen”.

Inden for projektet Regio-Net arbejder ”Fachverband Bau Ostholstein”, erhvervsskolerne i Plön, Oldenburg (i Holsten), Eutin og Lübeck sammen med den danske skole CELF og Middelaldercentret i Nykøbing F.

Det er vort hovedsigte at give unge mennesker i Femern Bælt regionen – danske såvel som tyske – muligheden for at lære hinanden at kende og sammen gennemgå læringsafsnit i deres uddannelser og sådan udvikle et stykke Europa.

Dette projekt har løbet i mere end 1 år, og vi har kunnet organisere talrige møder og sammenkomster; dette arbejde vil vi gerne præsentere for offentligheden. I programmet vil man kunne se repræsentanterne for de erhverv som deltager.

Samtidig tilbyder vi videreuddannelsesseminarer, som tematisk søger at uddybe de enkelte uddannelsesforløb, og vi har udviklet interessant ekstra-program med kunstnere og kompetente talere; der vil også blive sørget for muligheden for styrkelsen af de mere jordbundne behov – i form af mad og drikke. 

Alle partnere i Regio-Net projektet vil i forbindelse med denne præsentation af de forskellige aktiviteter i projektet, benytte lejligheden til præsentere sig som uddannelsesinstitution over for offentligheden – gennem info-stande, trykte informationer og gennem andre medier.

Yderligere information kan fås hos de to projektledere:

på tysk side: Fritz Reuter, E-mail: reuter-ratekau(at)t-online.de
på dansk side: Niels Bloch Køser, e-mail: nb(at)celf.dk 

4. Ansøgningsfrist in 2010

4. ansøgningsfrist i 2010 er den 01. december.

læs mere om ansøgningsfrister

 

 

Workshop for støttemodtagere


Støttemodtager-workshop

torsdag, d. 24.06.2010 fra 10:45-13:45 ombord på færgen Puttgarden-Rødby

Projektpartnersøgningen er åben

Her finder du en oversigt over projektideer, hvor der søges partnere. Leder du også efter en partner? Så klik dig ind her.

Håndbogen er udkommet

Håndbogen - Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet "Fehmarnbeltregion" 2007-2013 kan downloades her.

Kick - off Workshop INTERREG IV A , 07.Mai 2008 IFA Ferien-Centrum Fehmarn

Den 7. maj 2008 afholdes der et kick-off arrangement for INTERREG IV A - programmet 'Fehmarnbeltregion'. I IFA FerienCentrum på Femern vil du kunne få informationer om det nye program, besøge udstillinger af aktuelle dansk-tyske projekter og have mulighed for at knytte første kontakter til mulige projektpartnere i regionen. Arrangementet kommer til at foregå fra kl. 12:00 - 17:00.

Hvis du er interesseret i at deltage i arrangementet: se invitationen her på hjemmesiden. Heri finder du oplysninger om, hvor du skal tilmelde dig mm. Tilmeldingen skal gerne ske hurtigst muligt, da deltagerantallet er begrænset.

SEA + Artikel 9

Et udkast til den Strategiske Miljøvurdering (SEA) sammen med redegørelsen i henhold til Artikel 9, SEA direktiv 2001/42/EF kan allerede nu downloades.

Programudkast INTERREG IV A / Mål 3

Programudkastet, som her kan downloades, blev sendt til EU kommissionen den 6. marts 2007.