Mødedatoer

Møder i det dansk-tyske Styrings- og Overvågningsudvalg INTERREG IV A i 2012

02. marts 2012
Møde i det dansk-tyske Styringssudvalg i Tyskland

31. maj 2012
Møde i det dansk-tyske Styrings- og Overvågningsudvalg (INTERREG-udvalg) i Danmark

22. november 2011
Møde i det dansk-tyske 
Styrings- og Overvågningsudvalg (INTERREG-udvalg) i Tyskland

Møder er ikke åbne for offentligheden. Udvalgsmedlemmerne vil rettidigt blive orienteret om stederne og den nøjagtige tidsplan for møderne.

***no title***