EU-Kommission

Den europæiske kommission (KOM) har den 6. oktober 2011 fremlagt udkastene for de nye strukturfondsforordninger 2014-2020. Det primære mål ligger i at forbinde strukturfondsene med målene i Europa 2020 strategien – intelligent, vedvarende og integrativ vækst. 

De foreliggende udkast lægger op til en fortsættelse af alle 3 INTERREG-grene.

For allerførste gang vil der være en egen forordning til gennemførelsen af programmer i det europæiske territoriale samarbejde iblandt. Dette er et tydeligt signal om den voksende betydning af det europæisk territoriale samarbejde 

Planen om at inddrage Europa 2020-strategien, stiller organiseringen af de nye INTERREG-programmer for følgende væsentlige udfordringer: 

  • Yderligere strategisk og tematisk fokusering;
  • Fremlæggelse af målbare resultater;
  • Bedre (strategiske) forbindelser med andre strukturfonds-programmer. 
Dokumenter til download: