Interreg 5A-konference

Kolding 12.12.2012

Männekes

Region Syddanmark, Region Sjælland og delstatsregeringen Slesvig-Holsten inviterede til INTERREG 5A konference. Den 12. december 2012 blev der holdt en konference med omkring 250 deltagere i Kolding. (invitation og programm til download nedenfor)

Deltagerkredsen bestod af både danske og tyske aktører, som beskæftiger sig med kultur, uddannelse, sundhed, energi, turisme, forskning og innovation.

Carl Holst (Regionsrådsformand Region Syddanmark), Anke Spoorendonk (Minister for Justits, Kultur og Europæiske anliggender Slesvig-Holsten) og Steen Bach Nielsen (Regionsrådsformand Region Sjælland) reflekterede over den dansk-tyske fortid og fortalte hver især om deres fremtidsønsker i forbindelse med det nye fælles INTERREG 5A program.

Konferencen blev modereret af Andrea Jedich (NDR), som benyttede sig af sine tyske og danske sprogkundskaber. COWI og dsn (Ex-ante evaluatorer) præsenterede SWOT-analysen og ledte deltagerne gennem workshopperne. (præsentationer SWOT, workshops og workshop-resultater til download nedenfor)

Parallelt til workshoppene blev der afholdt en pressekonference, med deltagelse af Carl Holst, Anke Spoorendonk, Steen Bach Nielsen og Dieter Harrsen (Landrat Nordfriesland). Se nedenstående billede, hvor de fire politikere bogstaveligt samler den nye INTERREG programregion i et puslespil. Puslespillet blev udviklet af INTERREG IVA projektet RegioSkill.

Carl Holst, Anke Spoorendonk, Steen Bach Nielsen og Dieter Harrsen

 

Plenum

Et at konferencens mål var at informere om et nyt fælles INTERREG 5 A program og det igangværende programmeringsforløb.

Susanne Koch, medlem af INTERREG 5 A koordinationsgruppen, holdt et oplæg, hvor hun kort fortalte om status for programmeringsprocessen af et fælles INTERREG 5 A program. (præsentation "Status for programmeringsprocessen" til download nedenfor)


Ex-ante evaluatorerne fra COWI/dsn præsenterede et udkast til en styrkepositionsanalyse (SWOT) for det fremtidige dansk-tyske INTERREG-samarbejde. Plenumpræsentationen blev holdt af Bettina Rafaelsen, COWI og Ralf Duckert, dsn. (præsentation SWOT til download nedenfor)

De 5 Workshops

Deltagerne havde mulighed for at deltage i én ud af 5 afholdte workshops. Disse workshops gav deltagerne mulighed for at drøfte relevante emner i henhold til det nye INTERREG 5 A program og ideer til mulige indsatsområder og fyrtårnsprojekter i støtteperioden 2014-2020. Resultaterne fra workshoppene indgår i den videre programmeringsproces og får navnlig indflydelse på den indholdsmæssige udformning af et nyt INTERREG 5A program. (præaentationer workshops og workshop-resultater til download nedenfor)

Workshop 1 med emnet ”INNOVATION”

• Forskning og udvikling
• Produktudvikling og netværksarbejde
• Teknologioverførsel og sundhedsinnovation

Workshop 2 med emnet ”ENERGI & MILJØ”

• Vedvarende energi
• Grøn vækst
• Klima og miljøbeskyttelse

Workshop 3 med emnet ”KONKURRENCEEVNE & SMV”

• Cluster-udvikling (sundhed, ernæring, logistik)
• Transport
• Turisme 

Workshop 4 med emnet ”KULTUR”

• Kultur og oplevelsesøkonomi
• Kulturaktiviteter og -kooperationer
• Overvindelse af kulturelle barrierer og sprog

Workshop 5 med emnet ”ARBEJDSMARKED & KOMPETENCEUDVIKLING”

• Mangel på arbejdskraft og demografi
• Uddannelse og livslang læring
• Grænseoverskridende mobilitettil Download:Billeder

Klik her for at se i fuld skærm
-
Klik her for at se i fuld skærm
-
Klik her for at se i fuld skærm
-
Klik her for at se i fuld skærm
-
Klik her for at se i fuld skærm
-
Klik her for at se i fuld skærm
-
Klik her for at se i fuld skærm
-
Klik her for at se i fuld skærm
-
Klik her for at se i fuld skærm
-