Generel information om INTERREG

Genstand for Europa Kommissionens Mål for Europæisk Territorialt Samarbejde – INTERREG IV A er, at støtte udviklingen af grænseoverskridende økonomiske, sociale, kulturelle og økologiske aktiviteter gennem en fælles strategi for en varig territorial udvikling. Disse mål udledes af Lissabonstrategien.

De regioner, som bidrager til realiseringen af dette mål, modtager hertil støtte fra den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU).

Udover de enkelte interregionale programmer, eksisterer der flere transnationale programmer indenfor rammerne af det europæiske territoriale samarbejde. En stor del af disse programmer fremmer det grænseoverskridende samarbejde, som også hører til dette program.

Til dette formål har Femern Bælt regionen med det Operationelle Program fastlagt en egen strategi for, hvordan man med støtte fra EU i løbet af de kommende år vil bidrage til den grænseoverskridende udvikling i overensstemmelse med EU’s mål.