INTERREG

Hvad er EU programmet INTERREG IV A egentlig? Hvilke mål søges opnået, og hvilken betydning har programmet for Femern Bælt regionen? Disse og mange andre informationer findes på de følgende sider.